Oblasti použití

Obchodní 429/3, Děčín 5, 405 02     Phone: +420 412 501 111     info@silike.cz
logo by   Avione Graphic    css and html design by   miroweb.cz
PECNÍ VOZY NA VÝPAL CIHEL je možné dle otopného systému rozdělit na vozy pro stropní otop s použitím tahových tvarovek a boční otop s použitím podstavců a roštových desek.

PECNÍ VOZY NA VÝPAL STŘEŠNÍ KRYTINY se liší s ohledem na použité pálicí pomůcky, a to na výpal v U-kazetách a H-kazetách.

TUNELOVÉ PECE jsou vyzdívány s ohledem na konkrétní provozní podmínky, jako je teplota výpalu, atmosféra v peci a přítomnost korozivních složek.

STĚNY PECÍ jsou vyzdívány ze standardních tvarovek nebo speciálních formátů daných výrobcem pecního agregátu.

ZÁVĚSNÉ STROPY PECÍ jsou konstruovány ze speciálních formátů daných výrobcem pecního agregátu. Jedná se o kombinaci závěsných tvarovek a krycích desek.
0 0 0
Výšky závěsných tvarovek jsou dány výškou izolace stropu v rozmezí 300 až 600 mm. Délky krycích desek jsou dány vzdáleností nosných ocelových profilů, respektive roztečí stropních hořáků.

PÁLICÍ POMŮCKY slouží zejména jako nosiče vypalovaných střešních tašek.
U-kazety vyrábíme lisováním z polosuché hmoty na speciálním hydraulickém lisu a používají se k výpalu skupin neglazovaných střešních tašek ve vertikální poloze.
H-kazety vyrábíme litím keramické břečky do sádrových forem. Jedná se o takzvané monokazety, na kterých se pálí střešní tašky v horizontální poloze.
Dalším sortimentem jsou tenkostěnné desky pro výpal keramického zboží v etážích a ve válečkových pecích.

KAMNA, KRBY se vyzdívají ze standardních šamotových tvarovek, jako jsou normálky, plátky, klíny a desky. KRBOVÁ KAMNA, KRBOVÉ VLOŽKY mají vnitřní vyzdívku z tenkostěnných plátků a desek.

Další oblastí pro použití našich tvarovek jsou ANODOVÉ PECE V HLINÍKÁŘSTVÍ a vyzdívky periodických pecí v OCELÁŘSTVÍ.