Žárovzdorné tvarovky

Obchodní 429/3, Děčín 5, 405 02     Phone: +420 412 501 111     info@silike.cz
logo by   Avione Graphic    css and html design by   miroweb.cz
Naše žárovzdorné tvarovky je možné rozdělit na následující skupiny:

ŠAMOTOVÉ TVAROVKY SILIKER s obsahem 35 až 42 % Al2O3 pro všeobecné použití ve formě standardního tvarového sortimentu jako jsou například normálky, klíny, desky, atd.

TVAROVKY NA STĚNY PECÍ SILIKER a DEKAL s obsahem 30 až 60% Al2O3 jsou určeny k vyzdívání stěn tunelových pecí pro výpal cihlářského a keramického zboží.

TVAROVKY NA ZÁVĚSNÉ STROPY PECÍ SILIKER a DEKAL s obsahem 30 až 60% Al2O3 jsou určeny ke konstrukci závěsných stropů tunelových pecí pro výpal cihlářského a keramického zboží.

TVAROVKY NA PECNÍ VOZY SILTEP, SILIKOR, SILIKER a DEKAL s obsahem 35 až 60% Al2O3 jsou určeny pro lehčené vyzdívky pecních vozů tunelových a vozokomorových pecí pro výpal cihlářského a keramického zboží.

PÁLICÍ POMŮCKY SILIKOR na bázi mullitu a kordieritu jsou vyráběny technologii lisování z polosuché hmoty na hydraulických lisech nebo litím keramické břečky do sádrových forem.

TVAROVÝ SORTIMENT je dán možnostmi technologie lisování z polosuché hmoty a konstrukčními parametry hydraulických lisů. Viz. tabulky.